Kontakt oss

Adresse:
Gol Idrettslag
Tronderudvegen 1 B, 3550 GOL

Mobil:
94877037

Arbeid:

E-post:

Styret for Gol idrettslag er enstemmig valgt av årsmøtet 2016, tirsdag den 28 mars - 2017.

Styreleder Magne Øynebråten funksjonstid 2 år valgt for 1 år som leder - valgt for 2017 og 2018.
Nestleder Reidun Løstegård 2 år valgt for 1 år som nestleder, valgt for 2016 og 2017.
Styremedlem Birger Bjørnebekk funksjonstid 2 år valgt for 2 år - for 2016 og 2017

Styremedlem Erlend Grubben valgt for 2 år, 2017 og 2018

Varamedlem Linda Dalene Bjerke funksjonstid 1 år valgt for 1 år - for 2016 og 2017

Varamedlem Nelly K. Mikkelsplass Bjørnebråten valgt for 1 år for 2017

Anleggskomiteen:

Stein Inge Teigen, funksjonstid 1 år, velges årlig. leder.
Per Ivar Thorset, funksjonstid 1 år, velges årlig.

Stian Brenna, funksjonstid 1 år velges årlig


Kontrollkomitè

Medlem: Liv Ingeborg Golberg valgt 1. gang 2016 for 3 år

Medlem: Svein Hesla valgt første gang 2016, for 2 år.

Varamedlem: Maiken Berntsen valgt 1. gang for 2016 for 1 år.


Revisor

Gol idrettslag har inngått årlig avtale med Hallingdal revisjon om revidering av Gol idrettslag, herunder gruppene sine regnskaper.

Valgkomite:

Leder: Helene Holand, 1 år igjen, valgt for 2015 - 2017.

Medlem: Morten Lien, valgt i 2017 for 3 år, 2017 - 2019.

Medlem: Sigvat Morken, valgt for 2 år, 2017 - 2018.Følgende er valgt for å representere Gol IL i Gol Idrettsråd og samtlige velges årlig:
Magne Øynebråten, Reidun Løstegård, Birger Bjørnebekk, Erlend Gruben, og Linda Dalene Bjerke. varamedlem Helene Holand.


Powered by: Bloc