Møtekalender for Gol Idrettslag - 2019 Revidert  03.09 - 2019


Dato:Møte:
Innkalling:Ansvar:
Tirsdag 22.1 - 19Styremøte i Gol IL GIA 19:30 - 22.00
Mail.D.L:
Onsdag 23.1 -19METOO 17:30 - 20:30GIAMail.D. leder
Mandag 11.2 - 19Årsmøte i Langrennsgruppa kl. 19.00 -21.00GIAMail, face og annonse.Valgt leder
Torsdag 14.2 -19Årsmøte i Svømmegruppa 18.00-20.00KlubbhusetMail. face og annonseValgt leder
Torsdag 14.2 -19Årsmøte i Fotballgruppa kl.19.30KlubbhusetMail, face og annonse.Valgt leder.
Onsdag 20.2 -19Årsmøte i Alpin /Freeski kl.19.00SkagahøgdiMail, face og annonse
Valgt leder
Onsdag 20.2 -19Årsmøte i  Sykkelgruppa kl.19.00
GIAMail.Valgt leder
Torsdag 21.2 - 19Årsmøte i Klatregruppa kl. 19.00 GIAMail, face og annonseValgt leder
Torsdag 21.2 -19Årsmøte i Turngruppa kl. 19.00GIAMail, face annonseValgt leder
TIRSDAG 26.2 -19Årsmøte i Skøytegruppa kl. 18:30Glitre StadionMail, face annonseValgt leder
Onsdag 6.3 - 19Årsmøte i Håndballgruppa kl. 19.00GIAMail. face, annonseValgt leder
TORSDAG 7.3 -19Styremøte i Gol il KL.19.30GIAMail, face og annonseD. leder
ONSDAG 27.3 - 19Årsmøte Gol IL kl.19.00 - 22.00 GOL IDRETTSARENAMai, annonse hjemmeside.D.L./ valgt leder
Tirsdag 9.4 - 19Styremøte i Gol IL kl. 19.30GIAMail.D.leder
 Onsdag 8.5 -19Styrekurs for IL i Hallingdal 18.00-21.00GIAMail , face.Daglig leder
 ONSDAG 22.5 -19 Kontaktmøte i Gol il 19:30 - 22.00 GIAMail.D.leder
 TIRSDAG 28.5- 19 Styremøte i Gol il. 19.30 - 22.00GIAMail.D.leder
TIRSDAG 18.6-19Styre - kontaktmøte sommeravslutningGIAMail.D.leder
TIRSDAG 20.8 - 19Styremøte i Gol IL 19.30 GIAMail.D.leder
ONSDAG 18.9 -19Kontaktmøte i Gol il 19:00GIAMAIL D.Leder
TIRSDAG 24.9 - 19Styremøte i Gol IL 19.30GIAMail.D.L.
FREDAG 25.10Samling klubbutvikling - bedreklubb.no
17:30 - 21.30 - Med frukt og Pizza.
GIAMailD.L
LØRDAG 26.10Samling klubbutvikling - bedreklubb.no
09.00 - 15.00, Varmlunsj. 
GIAMail.D.L.
SØNDAG 20.10-19TV - aksjonen  OPPMØTE 15.45 - 18.00SB 1 AVD GOLMail, hjemmesideD.L.
TIRSDAG 5.11 - 19Styremøte i Gol IL Kl. 19.30 GIAMail.D.L.
ONSDAG 6.11-19Kontaktmøte utgår!GIAMailD.L.
ONSDAG 13.11 -19JULEKALENDER OG GOLINGEN DUGNAD FRA KL.16.00KLUBBHUSETMailD.L.

TIRSDAG 03.12-19

STYREMØTE 18.00-19.00 GOL IL GIA

KONTAKTMØTE 19.00-20.00 

JULEMAT FRA 20.05
JULEMAT FRA 20.05

Mail.

Mail.

D.L.

D.L

Ingen møter i juli

Vi treffes i Gol idrettsarena mandag – fredag mellom kl 09.00 – 15.00
Ring 94877037, 40433 527, dersom du har behov for kontakt med oss utenom fastsatt åpningstid.

Feriestengt:

Jul, Påske, og sommerukene fra  27-31

juli vil vi vedlikeholde mail. 

Jule og Nyttårs stengt mellom f.o.m. 20.12 - t.o.m. 1.1 - 2020

Levert av IdrettenOnline