Kontakt oss

Adresse:
Gol Idrettslag
Tronderudvegen 1, Idrettskontoret, 3550 GOL

Mobil:
94877037

Arbeid:

E-post:

Styret for Gol idrettslag er enstemmig valgt av årsmøtet 2015, torsdag den 17 mars - 2016.

Styreleder Magne Øynebråten funksjonstid 2 år valgt for 1 år som leder - på valg i 2016.
Nestleder Bjørn Ludvig Søgnen funksjonstid 2 år valgt for 1 år som nestleder, på valg i 2016.
Styremedlem Birger Bjørnebekk funksjonstid 2 år valgt for 2 år - for 2016 og 2017

Styremedlem Reidun Løstegård funksjonstid 2 år valgt for 2 år - for 2016 og 2017

Styremedlem Linda Dalene Bjerke funksjonstid 2 år valgt for 2 år - for 2016 og 2017

Varamedlem Ole Christian Nymoen, funksjonstid 2 år, valgt for 2 år, på valg i 2016

Varamedlem Gunn Birgit Magnussen funksjonstid 1 år valgt for 2016

Anleggskomiteen:

Stein Inge Teigen, funksjonstid 1 år, velges årlig.
Per Ivar Thorset, funksjonstid 1 år, velges årlig.


Kontrollkomitè

Medlem: Liv Ingeborg Golberg valgt for 2 år.

Medlem: Svein Hesla valgt for 2 år.

Varamedlem: Maiken Berntsen valgt for 2 år.


Revisor

Gol idrettslag har inngått årlig avtale med Hallingdal revisjon om revidering av Gol idrettslag, herunder gruppene sine regnskaper.

Valgkomite:

Leder: Helene Holand, 2 år igjen, valgt for 2015 - 2017.

Medlem:

Medlem:Følgende er valgt for å representere Gol IL i Gol Idrettsråd og samtlige velges årlig:
Magne Øynebråten, Bjørn L. Søgnen, Reidun Løstegård, Linda Dalene Bjerke, Gunn Birgit Magnussen, varamedlem Helene Holand.


Powered by: Bloc