Frister for gruppene

15 januar:1.Skriftlig og godt begrunnet forslag på æresmedlemskap.2.Skriftlig og godt begrunnet forslag på kandidat til hederstegn.3.Skriftlig og godt begrunnet forslag til kandidat til innsatspokalen.4.Rotary sitt vandrefat. Det går på rundgang, 2015 er det;5.Ungdommens idrettsstipend6.Valg, forslag på kandidater skal leveres til valgkomiteen.

15.februar:1.Levere aktivitetsregistreringen for året som har gått.2.Levere revidert regnskap per 31.12 og budsjett for inneværende år.3.Aktivitetsplan for kommende år leveres sammen med årsmelding.4.Forslag til årsmøtet fremsettes skr. til idrettskontoret ved valgt leder.

Dugnader i Gol idrettslag 2016:1.Hallingrittet 24 og 25.6

2. Tour de Hallingdal 7-10.7

3.Goldagan 3. helgen i juli, 15-17.7

4..Hallingløpet og Fårefestivalen 3. helga i september, 17.9

5.TV-Aksjonen 3. søndagen i oktober 16.10

6.Idrettens dag utsatt til åpning av ny flerbrukshall

7.Dugnad distribusjon av Golingen og salg av Julekalender onsdag 16.11

1.november:1.Frist for levering av stoff, bilder og tekst til Golingen2.Gruppene oppfordres til å gi sitt bidrag til ajourføring av handlings – og langtidsplan.

1.desember:1.Representasjon og kursutgifter skal sendes idrettskontoret for godkjenning. Utbetaling vil bli utført innen julehøytiden.

2. Elektronisk medlemsregister skal til enhver tid være oppdatert med gren, mobil, mailadresse. Vi skal være nøye med at

medlemmer ikke står registrert 2 x.

Medlemsansvarlig i hver gruppe går over og oppdaterer, slik at medlemsregisteret er korrekt per 31.12 -Powered by: Bloc