Frister for gruppene

15 januar:

1.Skriftlig og godt begrunnet forslag på æresmedlemskap.

2.Skriftlig og godt begrunnet forslag på kandidat til hederstegn.

3.Skriftlig og godt begrunnet forslag til kandidat til innsatspokalen.

4.Rotary sitt vandrefat - går på rundgang,

2017, ble nytt fat tildelt Alpingruppa

2018 - Turngruppa

2019 - Svømmegruppa

2020 - Langrenns og skiskyttergruppa

2021 - Skøytegruppa

2022 - Fotballgruppa

2023 - Håndballgruppa.

5.Ungdommens idrettsstipend


15.februar:

1.Levere aktivitetsregistreringen for året som har gått.

2.Levere revidert regnskap per 31.12 og budsjett for inneværende år.

3.Aktivitetsplan for kommende år leveres sammen med årsmelding.

4.Forslag til årsmøtet fremsettes skr. til idrettskontoret ved valgt leder.

5.Valg, forslag på kandidater skal leveres til valgkomiteen.


Dugnader i Gol idrettslag 2018:

1.Hallingrittet, utgår 

2. Tour de Hallingdal utgår

3.Goldagan 3. helgen i juli, 13 - 15.7

4..Hallingløpet og Fårefestivalen 3. helga i september, 21-23.9

5.TV-Aksjonen 3. søndagen i oktober 21.10

6 .Dugnad distribusjon av Golingen og salg av Julekalender onsdag 14.11


20 Oktober 

1.Frist for levering av stoff, bilder og tekst til Golingen


 1.desember:

1. Gruppene oppfordres til å gi sitt bidrag til ajourføring av handlings – og langtidsplan.
2..Representasjon og kursutgifter skal sendes idrettskontoret for godkjenning. Utbetaling vil bli utført innen julehøytiden.

2. Elektronisk medlemsregister skal til enhver tid være oppdatert med gren, mobil, mailadresse. Vi skal være nøye med at

medlemmer ikke står registrert 2 x.

Medlemsansvarlig i hver gruppe går over og oppdaterer, slik at medlemsregisteret er korrekt per 31.12 -Levert av IdrettenOnline