Hederstegn, innsatspokaler og utmerkelser i Gol IL

Postet av Gol IL den 15. Mai 2019

GOL IDRETTSLAG


UTDELT UTMERKELSER:


ÆRESMEDLEMSKAP

blir tildelt personer innen Gol idrettslag for svært lang og fortjenstfull innsats for laget.

Kandidaten må ha bidratt med arbeide langt ut over det som kan forventes av et medlem gjennom mange år.

Forslag på kandidat skal fremsettes skriftlig og være godt begrunnet.

Det er kun hovedstyret (AU og gruppelederne) som kan godkjenne kandidaten.


ÅR:

NAVN:

YRKE:


1927


Johan Jensen


Fabrikkeier og stortingsmann

1927

Aasmund Bitustøl

Lensmann

1946

Pål Halstensgård

Kjøpmann

1985

Arne Gjengedal Hesla

Bonde og regnskapsfører

1996

Per Herbrand Rustberggard

Hotelleier

1996

Edin Morken

Skulesjef

1996

Asbjørn Windingstad

Lærer

1998

Asbjørn Bjørkedokken

Bonde

2000

Per Einar Brøto

Snekker

2000

Jon Brunborg

Lag administrator

2006

Eirik Rust

Bonde/pensjonist

2009

Ola Stølen

Eiendom

2012

Pål Golberg

Langrennsløper - student

2014

Birger Bjørnebekk

Stor innsats for Gol Il AU og fotballgruppa

2014

Svein Hesla

Stor innsats for Gol IL, styre, adm., og fotballgruppa.

2016

Ola Halvar Jorde

For lang tjeneste for skøytegrupppa som trener, banemester og dommer.
GOL IDRETTSLAG


UTDELT UTMERKELSER:


HEDERSTEGNET

Blir tildelt aktive utøvere og personer innen administrasjonen for særlig fortjenstfull innsats for idrettslaget. Hederstegnet har vært utdelt siden 1986.

Forslag på kandidater skal fremsettes skriftlig og være godt begrunnet.

Hovedstyret (AU og gruppelederne) godkjenner kandidaten.


ÅR:

NUMMER:

NAVN:

UTMERKET SEG I:

1986:  1

Windingstad, Asbjørn

Aktiv, trener, administrator

  2

Berg, Inger Skjerve

Aktiv, trener, administrator

  3

Rustberggard d.æ, Mekkel

Dugnadsinnsats

  4

Sørlie, Rolf

Dugnadsinnsats

  5

England, Oddmund

Aktiv, trener fotball, miljøskaper

  6

Flaathen, Tore

Trener fotball, administrativt

  7

Torseth, Kjell

Trener langrenn, dugnad

  8

Rust, Eirik A.

Løypekjører, dugnad

  9

Larsplass, Kjell

Kasserer i mange år

10

Steinbråten, Otto

Aktiv, trener fotball, dugnad

11

Halstensgård, Sven

Aktiv, administrasjon, helsesport

12

Lybekk, Otto

Innsats for skøytegruppa

13

Lybekk, Gunhild

Innsats for skøytegruppa

14

Ingebrigtsen, Ingvar

Pinseturnering, adm. dommer

15

Slåtten, Kjell

Aktiv, trener, adm. ”Golingen”

16

Berntsen, Maiken

Aktiv, administrasjon

198817

Lie, Per

Leder i friidrettsgruppa

18

Haande, Per Steinar

Aktiv, trener, leder for friidrett

19

Lybekk, Arvid

Aktiv, dugnad

20

Kristiansen, Gunnar O.

Oppmann damer/sponsor, dugnad

21

Stølen, Ola

Leder og trener i skøytegruppa

22

Haakonsen, Arne

Leder og trener i skøytegruppa

23

Haugstad, Ragnar

Dugnadsinnsats

24

Bjørkedokken, Asbjørn

Aktiv, trener, leder i skigruppa

198925

Morken, Edin

Aktiv, Hallingmoløypa, adm.

26

Skjerdal, Tore Dag

Friidrettsgruppa

27

Lien, Guro

Dugnadsinnsats med bingo

28

Norhaug, Leif

Aktiv, leder i fotballgruppa


198929

Dokken, Arnhild

Administrator i turngruppa

30

Brøto, Per Einar

Aktiv, leder i langrenn, dugnad

31

Fekene, Torstein

Dugnad, leder i langrennsgruppa

32

Visnes, Siw Kristin

Aktiv i langrenn, VM-deltaker

33

Eidsberget, Knut

Administrator i langrenn

34

Nesheim, Reidar

Administrativ innsats

35

Mathisen, Kjell

Adm. i fotballgruppa, dugnad

36

Narum, Aud Ingunn

Adm. innsats i langrennsgruppa

37

Flaget, Marit

Adm. innsats i langrennsgruppa

38

Kristiansen, John Ivar

Aktiv innsats skøyter

39

Brunborg, Jon

Aktiv, trener, adm. innsats, dugnad


199140

Sæther, Per

Oppmann fotball, knøtt og junior

41

Flaget, Kjell

Aktiv idrettsutøver, administrasjon

42

Magnussen, Truls

Aktiv idrettsutøver, administrasjon

43

Stølen, Mikkel

Aktiv skøyteløper

44

Lie, Bjørn Tore

Aktiv i friidrett


199245

Syversen, Vidar

Administrator i skøytegruppa

46

Hesla, Svein

Fotball, skøyter, AU, trener

47

Østli, Odd

Fotball, Norway Cup og Pinseturn.

48

Ruud, Arne

Fotballtrener, lagleder, aktiv

49

Rostad, Heidi

Barneidrett, volleyball, trener, aktiv

50

Skjolden, Berit

Administrasjon fotball

51

Bjørkedokken, Ivar

Aktiv langrennsløper

52

Haande, Sigrid

Aktiv i friidrett

53

Stølen, Ester

Aktiv skøyteløper

54

Brennhovd, Herbjørn

Administrasjon, aktiv mosjonist

55

Tovsrud, Svein Olav

Trener, lagleder, aktiv, adm.

56

Baklid, Niri

Administrasjon, trener friidrett

57

Brekko, Sissel Iren

Administrativt arbeide i svømming

58

Markussen, Sten

Pinseturneringen, administrasjon


199459

Haugo, Vidar

Dugnad i skøytegr, langrenn, friidr.

60

Wiljugrein, Anders

Adm. arbeide i skøytegr. i 12 år

61

Rust, Arne Jørgen

Aktiv i fotball, dugnad

62

Magnussen, Kjell

Aktiv og trener i fotballgruppa

63

Melbråten, Ola

Aktiv og trener i fotball og bandy

64

Berget, Reidar

Aktiv i fotball og dugnad klubbhus

65

Graff, Bjørn

Dugnad tribune og klubbhus

66

Jacobsen, Kai

Dugnad arkitekt og arbeidsleder

67

Rustberggard, Torbjørn

Leder anleggskomiteen, dugnad

68

Lio, Erling

Dugnadsinnsats på klubbhuset


69

Jorde, Ola Halvard

Administrativt arb. I skøytegruppa

70

Barlie, Kåre

Adm. for Hallingrittet

71

Myro, Tore

Dugnadsinnsats på klubbhuset


199672

Jarandsen, Øystein

Administrativt arbeide for laget

73

Hjallen Anne S.

Adm. arbeide i skøytegruppa

74

Myklebust, Inger Berit

Adm. arbeide i skøytegruppa

75

Johansen, Sverre

Stor dugnadsinnsats på klubbhuset


199776

Rusten, Johan

Stor dugnadsinnsats på klubbhuset

77

Jordheim, Alfred

Dugnadsinnsats på klubbhuset

78

Jorde, Østen

Innsats i langrennsgruppa


199879

Haugo, Britt Neegaard

Administrativ innsats i turngruppa

80

Haugen, Hallgeir

Mangeårig utøver og trener fotball

81

Ødegård, Sigurd

Mangeårig utøver og trener fotball

82

Bjørnebekk, Birger

Mangeårig trener og adm. fotball

83

Frøysok, Guttorm

Adm. og akt.leder psyk. utvikl.h.

84

Karlstad, Knut

Adm. innsats i håndball, fotball,friidrett.

85

Bergom, Kjell

Aktiv fotball/håndball, kasserer


199986

Fredriksen, Arne

Mangeårig adm. innsats

87

Jensen, Runar

Mangeårig innsats bandy/fotball

88

Spillum, Guttorm

Mangeårig innsats i langrennsgruppa

89

Rustberggard, Arve

Adm. Hallingrittet, fotball, AU

90

Rustberggard, Birger

Mangeårig adm. innsats, sponsor


200091

Torstein T. Roe

Mangeårig innsats ski og friidrett

92

Per Helge Myklebust

Adm. skøyter, H-ritt, barneidrett


200293

Tormod Skarsgard200394

Stein Inge Teigen


95

Kjell Haavelmoen
200696

Liv Ingeborg Golberg

Oppmann/lagleder/adm. i fotballgruppa

97

Eirik Walan

Lagleder/styremedlem i fotballgruppa

98

Helge Bakken

Oppm./lagl./styre/dugnad fotballgruppa

99

Truls Magnussen

Lagl./styreverv i fotballgruppa

100

Gisle Eide

Led./trener/dommer/dugn. skøyter

101

Anne Kari Kaupang Eide

Verv/dugnad i skøyter.

102

Oddbjørn Jorde

Tidtaker og støttespiller skøytegruppa

103

Birgit Engene

Led./dommer/skøyteskole skøytegruppa

104

Anne Gerd Jorde

Styre/dommer/skøyteskole

skøytegruppa


2011105

Birgit Kristin Rust

Styre langrenn, fotball

106

Ove Møllevold

Svømmegruppa, trener og styre.

107

Gunn K. M. Brennhovd

Styre skøytegruppa

108

Nille Martha Norhaug Faleide

Gode resultater på skøytebanen

2012

??


2013109

Ove Rygg

Hederstegn + innsatspokal stor dugnadsinnsats for Fotball, langrenn og Gol il

110

Sigvart Morken

Hederstegn + innsatspokal, for stor innsats i håndballgruppa som aktiv, styre og kasserer for Alpingruppa.

2014111

Tove Pedersen Haugen

Stor innsats for skøytegrupppa som kasserer og styrearbeid


112

Per Henning Møllevold

Hederstegn + Innsatspokal stor innsats som aktiv og trener og forbilde for svømmegruppa

113

Helene Holand

Stor innsats for Gol Il, styrearbeid, nestleder og i svømmegruppa, langrenn og alpingruppa.

114

Ingunn D. Bergheim

Hederstegn + innsatspokal

2015115

Svein Egil Olavsbråten

Trener 10 år for jentefotballen i Gol, Avsluttet med seier B sluttspill Norway-cup. Stor dugnadsinnsats 

116

Gøran Bråten

Stor innsats for Fotballen i Gol! Som trener, styrearbeid, dugnad, brøyting, og Hallingcup!

117

Sissel Bjørøen

Hederstegn + innsatspokal 

2016118

Magne Øynebråten

Hederstegn + Innsatspokal

2017119

Britt Karin L. Eidsberget

Stor innsats for skøytegruppa, siden 2004, styre, kiosk, valgkomité.

120

Reidun Østro

Stor innsats for skøytegruppa, siden 2005, styremedlem, valgkomité, kiosk.

121

Terje Medgård

Stor innsats for skøytegruppa, siden 2003, banemester, tidtaker.

122

Knut Egil Eidsberget

Stor innsats for skøytegruppa, siden 2004, banemester, vedlikehold bil, utstyr, tidtaker.

123

Geir Brennhovd

Stor innsats siden 2004, protokoll på tider, tidtakerkurs, alltid med på løp

124

Geir Tore Slåtto

Stor innsats siden 2003, tidtaker, styre, nestleder, sliper skøyter og utleie ansvarlig banemester.

125

Håkon Skrindo

Stor innsats for Langrenn,

126

Ellen Intelhus Brøto

Stor innsats for Langrenn,

127

Stein Ove Helberg

Stor innsats for Langrenn,

2018128

Inger Haug

Stor innsats for Turngruppa

129

Nina Viko Eidsgård

Stor innsats som aktiv og adm. for Langrenn

130

Alf Erik Eidsgård

Stor innsats for både langrenn og skøyter.

131

Nils-Einar Haugstad

Stor innsats for langrenn og Solseter

132

Ivar Haugstad

Stor innsats for langrenn, aktiv og trener. 

GOL IDRETTSLAG


UTDELT UTMERKELSER:


INNSATSPOKAL VINNERE

Innsatspokalen har vært utdelt på årsmøte siden 1965.

Pokalen kan tildeles aktive utøvere, lag eller idrettsledere.

Pokalen kan bli tildelt bare en gang for innsats innen samme idrettsgren.

Forslag på kandidat skal fremsettes skriftlig og være godt begrunnet.

Styret i Gol idrettslag godkjenner kandidaten – kandidatene.


ÅR:

NAVN:

TILDELINGSGRUNN:


1965


Brøto, Per Einar


For langrennsinnsats

1966

Brunborg, Sjur

For administrativt arbeide

1967

Jarandsen, Øistein

For administrativt arbeide

1968

Brunborg, Jon

For aktiv innsats og administrativt arbeide

1969

Foss, Martin

For administrativt arbeide

1970

Rustberggard, Per Herbrand

For administrativt arbeide

1971

Personbråten, Arvid

For innsats på fotballbanen

1972

Rust, Grethe

For innsats som aktiv og adm. arbeide

1973

Teigen, Stein Inge

For innsats som skøyteløper

1974

Flaathen, Tore

For innsats som fotballtrener

1975

Kvissel, Ida

For innsats som alpinist

1976

Halstensgård, Sven

For administrativt arbeide

1977

Ikke utdelt


1978

Torseth, Kjell

For innsats som langrennstrener og adm.

1979

Windingstad, Asbjørn og Lone

For aktiv innsats og adm. arbeide

1980

Smeby, Britt

For innsats som svømmer

1981

Spildrejorde, Inger og Asbjørn

For administrativt arbeide


Magnussen, Truls

For aktiv innsats og adm. arbeide

1982

Morken, Edin

For aktiv innsats og adm. arbeide

1983

Rust, Eirik A.

For dugnadsinnsats

1984

Ikke utdelt


1985

Bøygard, Carina Woxen

For aktiv innsats i friidrett


Berntsen, Maiken

For aktiv og adm. innsats

1986

Skøytegruppa

For sin innsats blant skøyteløperne

1987

Bjørkedokken, Ivar

For aktiv innsats som langrennsløper

1988

Visnes, Siw Kristin

For aktiv innsats som langrennsløper

1989

Fotballgruppa

For bredde og kvalitet innen fotball

1990

England, Oddmund og Sissel

For innsats som trener og leder i fotball

1991

Wøllo, Oddny

For stor adm. innsats i turngruppa

1992

Bjørkedokken, Asbjørn

For aktiv, adm. og dugnadsinnsats

1993

Haande, Sigrid

For sin innsats som friidrettsutøver

1994 ?

Stølen, Ester

For sin innsats som skøyteløper

1994

Berg, Live

For sin innsats som langrennsløper

1995

Haugo, Vidar

For dugnad i skøytegr. og andre grupper

1996

Stølen, Mikkel

For sin innsats som skøyteløper

1997

Jorde, Ola Halvar

For stor adm. innsats i skøytegruppa

1998

Ikke utdelt


1999

Myklebust, Håvard

For aktiv og stor administrativ innsats

2000

Britt Neegaard Haugo

For stor innsats i turngruppa

2001-2005

?


2006

Pål Golberg

For aktiv innsats som langrennsløper

2008

Jan Kattenberg

For aktiv innsats i svømmegruppa

2009

Katrine Bjørkedokken

For aktiv innsats i Friidrett og Langrenn

2010

Nille Martha Norhaug Faleide

Stor framgang og forbilde! Skøytegrupppa

2011

Emelie Fleten

Stor framgang og forbilde! Langrennsgruppa

2012

Truls Magnussen

Stor innsats for fotballgruppa, trener og styrearb.

2012

Svein Hesla

Stor innsats for styre og fotballgruppa

2013

Sigvart Morken

Stor innsats for Alpingruppa

2013

Ove Rygg

Stor innsats for Langrenns og fotballgruppa.

2014

Per Henning Møllevold

Stor innsats for svømmegruppa som elitesvømmer og rekrutttrener

2014

Ingunn D. Bergheim

Stor innsats for svømmegruppa som svømmeskoleansvarlig og nybegynner opplæringsgruppa.

2015

Sissel Bjørøen

Stor innsats for fotballgruppa, regnskap, styre, kiosk,

2016

Gunn Kristin M. Brennhovd

Stor innsats for skøytegrupppa, styre og valgt leder

2016

Birgit Kristin Rust

Stor innsats for Langrennsgruppa på Solseter og Golsfjellet rundt.

2016

Magne Øynebråten

Stor innsats for Gol IL og Håndballgruppa, trener, dommer og valgt leder siden 2010.

2017

Kari Kaupang Eide

Stor innsats gjennom 2 tiår for skøytegruppa.

2018

Herbjørn Brennhovd

Lang og aktiv innsats både som utøver og dugnadsinnsats for langrennsgruppa, men innen maraton og langløp, med flere topp plasseringer i Norge og Europa.

2018

Ove Møllevold

Lang og stor innsats for svømmegruppa. Gjennom målrettet trenerarbeid vært med å skape ett solid miljø med gode og sportslige resultater.

201920202021202220232024

GOL IDRETTSLAG


UTDELT UTMERKELSER:Rotary’s VANDREFAT

er en gave fra Rotaryklubben i Gol. Fatet blir tildelt personer eller lag som har gjort en stor innsats innen gruppene. Vandrefatet blir utdelt ved rotering mellom gruppene etter en fastsatt rekkefølge. Fatet har vært utdelt siden 1980.


ÅR:

GRUPPE:

VINNER:

1980

Fotballgruppa

Oddmund England

1981

Håndballgruppa

Asbjørn Windingstad

1982

Ikke utdelt


1983

Alpingruppa

Bård Windingstad

1984

Friidrettsgruppa

Carina Woxen Bøygard

1985

Svømmegruppa

Sven Egil Folvik

1986

Turngruppa

Arnhild Dokken

1987

Volleyballgruppa

Herbrand T. (Slåtten) Jegleim

1988

Langrennsgruppa

Eirik A. Rust

1989

Skøytegruppa

Ola Stølen

1990

Fotballgruppa

Leif Norhaug

1991

Håndballgruppa

Torleiv Brekko

1992

Barneidrettsgruppa

Helge Sundstøl

1993

Mosjonsgruppa

Edin Morken

1994

Friidrettsgruppa

Sigrid Haande

1995

Svømmegruppa

Sissel Iren Brekko

1996

Turngruppa

Britt Neegaard Haugo

1997

Langrennsgruppa

Asbjørn Bjørkedokken

1998

Skøytegruppa

Bjørg Merethe Hjallen

1999

Fotballgruppa

Svein Hesla

2000

Håndballgruppa

Bjørn Larsen

2001

Alpingruppa

Birger Rustberggard

2002

Barneidrettsgruppa

Jan Kattenberg

2003

Friidrettsgruppa

?

2004

Turngruppa

Gerd Marie Storebraaten

2005

Langrennsgruppa

Ivar Bjørkedokken

2006

Skøytegruppa

Ola Halvar Jorde

2007

Badmintongruppa

?

2008

Fotball

Svein Hesla

2009

Håndball

Magne Øynebråten

2010

Alpingruppa

Roger Øye

2011

Turn

Cathrine Nordby

2012

Svømmegruppa

Ove Møllevold

2013

Langrenn

Pål Golberg

2014

Skøyter

Gisle Eide

2015

Fotball

Tore Ness

2016

Håndball

Katrine Grangård Leikvoll

2017

Alpingruppa

Oddgeir Leikvold

2018

Turn

Mona Søgnen

2019

Svømmegruppa


2020

Langrenn


2021

Skøyter


2022

Fotball


2023

Håndball


2024

Klatregruppa


2025

Alpingruppa


2026

Turn


2027

Svømmegruppa


2028

Langrenn


2029

Skøyter


2030

Fotball


2031

Håndball


2032

Klatregruppa


2033

Alpingruppa


2034

Turngruppa

Fanebærer 17 Mai med 2 duskebærere2007

Svømmegruppa


2008

Skøytegruppa


2009

Hånballgruppa


2010

Alpingruppa


2011

AU Arbeidsutvalget


2012

Langrennsgruppa


2013

Turngruppa


2014

Fotballgruppa


2015

Svømmegruppa


2016

Skøytegruppa


2017

Håndballgruppa


2018

Alpingruppa


2019

Langrennsgruppa


2020

Styret


2021

Turngruppa


2022

Fotballgruppa


2023

Klatregruppa


2024

Svømmegruppa


2025

Skøytegruppa


2026

Håndballgruppa


2027

Alpingruppa


2028

Langrennsgruppa


2029

Styret


2030

Turngruppa


2031

Fotballgruppa0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline