Årsmøtet i Gol Idrettslag Mandag 23.mars - 2 nye æresmedlemmer!

Postet av Gol IL den 24. Mar 2015

Årets årsmøte ble ledet av dirigent Svein Eide og sakene ble en etter en enstemmig vedtatt.
Alle gruppene hadde fått på plass fulltallige styrer med kasserer. Kasserer har den senere tid vist seg å by på utfordring for valgkomiteene å få på plass!
Årsmøtet ble presentert for tilbud fra Hallingdal Revisjon og Regnskap for neste års revisjon.
Styret for Gol Idrettslag vil også utrede en mulig regnskapsløsning for hele Idrettslaget med virkning fra 2016. Vi er i ferd med å passere 5 mill. i omsetning, som også innebærer at vi må velge en kontrollkomite.
Årsmøtet gir gruppene spesielt og hovedlaget en fin mulighet for oppsummering av årets aktiviteter - ett imponerende arbeid som blir lagt ned - med flere tusen dugnadstimer til sammen!
Like hyggelig er det for vår valgte leder, Magne Øynebråten å dele ut æresbevisninger for stor innsats for laget sportslig eller på organisasjonsplan!
Gol IL har fått 2 nye æresmedlemmer, Svein Hesla og Birger Bjørnebekk, begge med over 20 års innsats for fotball, AU, Hallingrittet, Svein Hesla har også stilt administrativt da laget var uten idrettssekretær.
Begge kjennetegnes ved at de alltid er tilgjengelig og stiller opp når mulig - frivillighet med stort hjerte:-)
3 medlemmer har fått innsatspokalen, Ingunn G. Bergheim, Per Henning Møllevold og Atle Magne Strandos. Alle 3 har på hver sine områder bidratt langt utover det en kan forvente!
Ingunn, Fremragende innsats i nybegynnergruppa - Ett uvurderlig arbeid ift strukturering, planlegging og gj. føring av svømmekursene. mobilisering av dugnad samt gjennomføringsevne.
Per Henning; Elitesvømmer og rekrutt trener. Vår beste elitesvømmer. Forbilde og støttespiller for de andre svømmerne, mye kompetanse som han gjerne deler med de andre - godt likt og slik vi skal være mot hverandre i idretten:-)
Atle Magne, mr. friidrett, dessverre har vi ikke den lenger, vært med i AU, anleggskomiteen i mange år og seneste årene, vært Gol IL sin kompetanse eller resurs inn mot Hallingmo prosjektet, uvurderlig innsats for Gol og Gol idrettslag:-)
Gisle Eide ble innstilt fra skøytegruppe som verdig representant for Rotary`s vandrefat.
Trener for + 12 år, web - internett, starter, tilgjengelig ved alle høve når det er stevner og vært med ungdommene på stevner i Norge.
2 Hederstegn ble også utdelt, til Tove P. Haugen og Helene Holand.
Begge for innsiktsfull tjeneste, Tove for skøytegruppa, som styremedlem og kasserer gjennom 10 år og ellers med på det meste - Helene, styremedlem, nestleder i AU og styret for Gol IL, også vært aktiv i svømmegruppa, både i styret og i svømmehallen - og ikke minst sommeridrettslekene.

Til slutt - vil takke styret for Gol idrettslag for godt og konstruktivt samarbeid og er glad for at nesten alle fortsetter i en svært viktig tid for Gol idrettslag. lykke

Arve


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline