Møtekalender for Gol Idrettslag - 2020 Revidert  08.10 - 2020Dato:Møte:
Innkalling:Ansvar:
JanuarTirsdag 21.1 - 20
Styremøte i Gol IL GIA 19:30 - 22.00
GIAMail.D. leder
Onsdag 29.1 -20
 Kontaktmøte i Gol il GIA 19:00 - 21:00GIA Mail D.leder

Årsmøte iKlubbhusetMail. face og annonseValgt leder

Årsmøte i KlubbhusetMail, face og annonse.Valgt leder.

Årsmøte i SkagahøgdiMail, face og annonse
Valgt leder

Årsmøte i 
GIAMail. face og annonseValgt leder

Årsmøte iGIAMail, face og annonseValgt leder

Årsmøte i GIAMail, face annonseValgt leder

Årsmøte iGlitre StadionMail, face annonseValgt leder
TIRSDAG 10.3 - 20Styremøte i Gol il KL.19.30GIAMail, D. L.
TORSDAG 26.3-20Årsmøte Gol IL kl.19.00 - 22.00 GOL IDRETTSARENAMail, annonse D.L.
Tirsdag 21.4 - 20  Styremøte i Gol IL kl. 19.30GIAMail.D.L.
   TIRSDAG 19.5-20 Kontaktmøte  avlyst grunnet COVID 19GIAMail.D.L
 TIRSDAG 26.5 -20 Styremøte i Gol il. 19.30 - 22.00GIAMail.D.L.
TIRSDAG 16.6-20Styre - kontaktmøte sommeravslutningGIAMail.D.L.
TIRSDAG 1.9 - 20Styremøte i Gol IL 19.30 GIAMail.D.L.
ONSDAG 7.10 OPPSTART 3 V MØTEGIASMSMARTIN
ONSDAG 14.10-20Kontaktmøte i Gol il 19:00 - 21.00GIAMAIL D.L.
SØNDAG 18.10-20
 TV - aksjonen  Avlyst grunnet COVID 19
Mail.D.L.
TIRSDAG 20.10Styremøte i 19.30 -  GIA Mail D.L.
ONSDAG 4.11-20Kontakt/dugnadsmøte i Gol IL Kl. 19.00-21.00 GIAMail.D.L.
TIRSDAG 10.11-20Styremøte i Gol IL Kl. 19.30GIAMailD.L.
ONSDAG 18.11 -20JULEKALENDER OG GOLINGEN DUGNAD FRA KL.15.00KLUBBHUSETMailD.L.

ONSDAG 09.12-20

STYREMØTE 18.00-19.00 GOL IL GIA

KONTAKTMØTE 19.00-20.00 

JULEMAT FRA 20.05
JULEMAT FRA 20.05

Mail.

Mail.

D.L.

D.L


Ingen møter i Juli og August!

Vi treffes i Gol idrettsarena mandag – fredag mellom kl 09.00 – 15.00
Ring 94877037, 40433 527, dersom du har behov for kontakt med oss utenom fastsatt åpningstid.

Feriestengt:

Jul, Påske, og sommerukene fra  28-32

juli vil vi vedlikeholde mail. 

Jule og Nyttårs stengt mellom f.o.m. 20.12 - t.o.m. 5.1 - 2020 og f.o.m. 18.12 - 2020-  t.o.m. 3.1 - 2021


Levert av IdrettenOnline