Styret for Gol idrettslag er enstemmig valgt av årsmøtet 2018, onsdag den 27 mars - 2019.

Styreleder Magne Øynebråten funksjonstid 2 år valgt for 1 år som leder - valgt for 2019 og 2020.
Nestleder Erlend Grubben 1 år valgt for 1 år som nestleder, valgt for 2019 og 2020

Styremedlem Mari Frøysok 2 år valgt for 2018 og 2019

Styremedlem - Nina Viko Eidsgård, valgt for 2 år 2018 og 2019

Styremedlem Allan Hjorth Jørgensen valgt for 2 år 2018 og 2019

Varamedlem Nelly K. Mikkelsplass Bjørnebråten valgt for 2 år for 2019 - 2020

Varamedlem Reidun Løstegård valgt for 1 år for 2019

Anleggskomiteen:

Stein Inge Teigen, funksjonstid 1 år, velges årlig. leder.
Per Ivar Thorset, funksjonstid 1 år, velges årlig.

Stian Brenna, funksjonstid 1 år velges årlig


Kontrollkomité 

Medlem: Liv Ingeborg Golberg valgt 1. gang 2016 for 1år Valgt til 2020

Medlem: Svein Hesla valgt for 3 år. Valgt til 2022

Varamedlem: Maiken Berntsen valgt  for 2 år. Valgt til 2021


Revisor

Gol idrettslag har inngått årlig avtale med Hallingdal revisjon om revidering av Gol idrettslag, herunder gruppene sine regnskaper.

Valgkomite:

Leder: Morten Lien, valgt i 2017 for 2 år, til 2020Følgende er valgt for å representere Gol IL i Gol Idrettsråd og samtlige velges årlig:
Magne Øynebråten, Erlend Gruben, Mari Frøysok, Nina Viko Eidsgård, Allan Hjorth Jørgensen og vara Nelly K. Mikkelsplass Bjørnebråten


Levert av IdrettenOnline