Frister for gruppene

15 Januar:

1.Skriftlig og godt begrunnet forslag på æresmedlemskap.

2.Skriftlig og godt begrunnet forslag på kandidat til hederstegn.

3.Skriftlig og godt begrunnet forslag til kandidat til innsatspokalen.

4.Skriftlig og godt begrunnet forslag til kandidat - kandidater til idrettsstipend

5.Rotary sitt vandrefat - går på rundgang,

2017, ble nytt fat tildelt Alpingruppa

2018 - Turngruppa

2019 - Svømmegruppa

2020 - Langrenns og skiskyttergruppa

2021 - Skøytegruppa

2022 - Fotballgruppa

2023 - Håndballgruppa.

 1.Februar:

1.Levere revidert regnskap per 31.12 og budsjett for inneværende år.

2.Aktivitetsplan for kommende år leveres sammen med årsmelding.

3.Forslag til årsmøtet fremsettes skr. til idrettskontoret ved valgt leder.

4.Valg, forslag på kandidater skal leveres til valgkomiteen.

1. Mars:

1.Levere aktivitetsregistreringen for året som har gått.


Dugnader i Gol idrettslag 2020:

1. Lisbetnuten UPP

5.TV-Aksjonen 3. søndagen i oktober, søndag 18.10 oppmøte kl. 15.45 i Sparebank 1 Hallingdal Valdres Gol.

6 .Dugnad distribusjon av Golingen og salg av Julekalender onsdag 18.11 - oppmøte fra kl. 15.00. GIA eller klubbhuset besluttes senere.

November

1.Frist for levering av stoff, bilder og tekst til Golingen 1.november

2. Frist for søknad på arrangementspott 20.11.


 1.desember:

1. Gruppene oppfordres til å gi sitt bidrag til ajourføring av handlings – og langtidsplan.
2..Representasjon og kursutgifter skal sendes idrettskontoret for godkjenning. Utbetaling vil bli utført innen julehøytiden.

2. Elektronisk medlemsregister skal til enhver tid være oppdatert med gren, mobil, mailadresse. Vi skal være nøye med at

medlemmer ikke står registrert 2 x.

Medlemsansvarlig i hver gruppe går over og oppdaterer, slik at medlemsregisteret er korrekt per 31.12 -
Levert av IdrettenOnline